Boško Obradović je rođen 23. avgusta 1976. godine u selu Vranići kod Čačka. Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Čačku, studirao je srbistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirao 2002. godine. 1999. godine je sa još dvoje studenata srbistike pokrenuo časopis “Dveri srpske”, a 2003. godine i udruženje građana Srpski sabor Dveri. Šest godina je radio kao bibliotekar za kulturno-prosvetnu delatnost i odnose sa javnošću gradske biblioteke u Čačku. Oženjen je i ima troje dece. Trenutno živi u Čačku, a već dve godine je zaposlen na mestu menadžera Srpskog sabora Dveri.