Dijana Vukomanović je rođena 3. januara 1967. godine u Virovitici, u Hrvatskoj. Završila je Prvu zemunsku gimnaziju 1985. godine,a potom upisala Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, na kome je diplomirala 1989. godine. Zvanje magistra je stekla 1995. godine na Centralno-Evropskom Univerzitetu u Budumpešti, u Mađarskoj. Doktorirala je 2000. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Takođe, Dijana se tokom 1997. godine stručno usavršavala na studijskim boravcima u Velikoj Britaniji i SAD-u. Objavila je preko trideset analitičkih studija u domaćim i inostranim stručnim časopisima i zbornicima posvećenim političkim partijama i post-komunističkoj tranziciji . Od 1992. do 2000. godine bila je zaposlena kao istraživač u Institutu društvenih nauka, Univerziteta u Beogradu, a od 2000. godine je radila u Institutu za političke studije kao naučni saradnik. Nalazi se na funkciji potpresednice Socijalističke partije Srbije.