Milutin Mrkonjić je rođen 23.05.1942. godine u Beogradu. Ministar je infrastrukture Republike Srbije i potpresednik Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Završio je Građevinski fakultet u Beogradu, na kome je na katedri za puteve, aerodrome i železnice diplomirao 1971. godine. Po završetku fakulteta je radio u Birou za studije i projektovanje železnica, a nakon tri godine,tačnije 1974. je bio rukovodilac Sektora za projektovanje. 1977. godine se zaposlio u Centru za istraživanje i projektovanje,a njegovim spajanjem sa Saobraćajnim institutom postaje njegov direktor,odnosno direktor preduzeća “Saobraćajni institut CIP”. Bio je učesnik brojnih projekata u Alžiru, Venecueli, Iraku, Kuvajtu, Kini, Libiji… Nakon NATO bombardovanja 1999. godine postavljen je funkciju direktora Republičke direkcije za obnovu i razvoj. Krajem oktobra 2000. godine razrešen je funkcije direktora Saobraćajnog instituta CIP i izabaran je za predsednika Upravnog odbora tog instituta.takodje,te godine je postao savezni poslanik u Veću republika SRJ, a kasnije je postao i poslanik u parlamentu državne zajednice Srbija i Crna Gora.
U martu 2004. godine se nalazio na polozaju šefa “Aeroinžinjeringa” (Kompanija “Braće Karić), ali se na ovoj funkciji zadržao samo godinu dana. 2006. godine u decembru postao je potpredsednik SPS-a, a na tu funkciju je reizabran u decembru 2010. godine. Od 2008. godine,tačnije jula meseca nalazi se na funkciji ministra za infrastrukturu, a od marta 2011. godine njegovom resoru je dodata i oblast energetike.